Problem blir utmaningar

Läckage – oljor, syror m.m.

Utmaning:
En av utmaningarna med läckage är att det ofta måste åtgärdas under drift. Beroende på utrustning och media använder vi oss av olika metoder och material. Den omgivande miljön är också avgörande för tillvägagångssättet. Aspekter som vi tar hänsyn till är till exempel om det går att blästra, om det är ex-klassad zon och vilka temperaturer som förekommer.

Lösningar:
Vi har arbetat fram beprövade metoder för att reparera läckage på en rad olika tekniska anläggningar som till exempel transformatorer och rörledningar. Genom att kombinera metoderna med kompositmaterial från Belzona skapar vi långsiktigt hållbara reparationer. Men det är inte heller ovanligt att vi hjälper våra kunder att göra kortsiktiga och akuta reparationer för att se till att produktionen kan fortlöpa fram till ett planerat stopp.

Otillgängliga platser

Utmaning:
Vår arbetsplats är sällan lokaliserad till en verkstad eller arbetsbänk, utan de varierar från högst upp i toppen av ett vindkraftverk ned till en brunn under jordens yta.

Lösning:
Då de miljöer vi arbetar i varierar kraftigt så har vi satsat på en så mobil utrustning som möjligt, som helst ska kunna bäras för hand eller rullas fram i vagnar. Vår största utrustning är blästerutrustningen. Vi har valt den största dieselkompressorn som får dras med personbil och det minsta blästeraggregatet med kapacitet som de största klockorna. Detta för att lätt kunna förflytta oss upp och ned för trappor och trånga passager.

Hårt slitage

Utmaning:
Både betong och stål utsätts för mycket slitage. Vi utreder vad slitaget beror på, om det gäller grova eller fina partiklar, vid vilken anfallsvinkel slitaget uppstår och om det är något som glider över eller blästrar ytan och så vidare.

Lösning:
För att motverka att slitage uppstår använder vi material som är antingen mjukare eller hårdare än grundmaterialet. Vissa typer av slitage förhindras bäst genom att använda ett mjukt och flexibelt material, medan andra förhindras bäst genom att använda ett hårt och styvt material. Vi förflyttar slitaget från grundmaterialet till den mer motståndskraftiga beläggningen och ökar därmed livslängden på t ex en flisskruv, pump eller betongkonstruktion.

Dyrt att byta

Utmaning:
En till synes enkel konstruktion som till exempel ett fundament till en elledningsstolpe kräver ofta att man bryter strömmen, demonterar stolpen, gräver upp fundamentet och ersätter det med ett nytt. Vilket kan bli både dyrt och komplicerat. Vår metod möjliggör reparation av frostsprängningsskador och ytskydd (mot vatteninträngning) av fundament på plats, vilket sparar både kostnader och arbete.

Lösning:
Vi anlitas för att våra metoder ofta är fördelaktigare än andras då vi många gånger, som i exemplet ovan, kan reparera och skydda en havererad eller annars utdömd utrustning på plats. Och på så sätt undviks besvär och kostnader som följer av demontering och/eller inköp av ny utrustning.

Spara pengar genom färre reparationer och kortare stopptider.

Lösningen heter Belzona

 • Håller länge
 • Klarar högt slitage
 • Håller för kemikalier
 • Beprövad teknik
 • Nuläge

  Vi går igenom din unika situation tilsammans med dig och
  utreder varför problemet har uppstått eller vad som kan orsaka
  problem i framtiden.

 • Hitta rätt lösning

  Utifrån de förutsättningar som råder hos dig tar vi fram den
  bästa kombinationen av material och arbetssätt.

 • Genomför

  Vi genomför arbetet och säkerställer att lösningen blir långsiktigt
  bra för dig

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Jonas Lindkvist

0738-14 44 41

Pia Bomgren

070-294 26 01

Några av våra kunder

Referenscase

Transformator

Material Protection North 

info@mpnab.se

Org: 556868-8807